LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

error messagebox
00:00

Този е-лърнинг е създаден в рамките на проект "Повишаване на трудовата заетост на търгувани и експлоатирани лица с предоставяне на работно и правно консултантство" № CZ.2.17/2.1.00/37197, с подкрепата на операционна програма Praha Adaptabilita

Facebook