LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

La Strada HOTLINE
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77

Czech RepublicHledáte Pomoc?Hledáte pomoc?
Neváhejte zavolat na číslo:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informace zde

United kingdomLooking for help?Looking for
help?
Don't hesitate to call:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Read more

RomaniaCăutaţi ajutor?Căutaţi
ajutor?
Contactați-ne la numărul:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informații aici

RussiaНужна помощь?Нужна помощь?
Без сомнения звоните на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Информация здесь

VietnamTìm kiếm giúp đỡ?Tìm kiếm
giúp đỡ?
Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Thông tin tại đây

BulgariaТърсите помощ?Имате ли нужда
от помощ?
Обадете ни се на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Вижте повече

Tìm kiếm giúp đỡ?

La Strada ČR, o.p.s là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề liên quan đến nạn buôn người, bóc lột sức lao động cũng như mại dâm

Chúng tôi giúp đỡ những người bị bóc lột sức lao động và bị cưỡng ép làm mại dâm

Đường dây nóng của La Strada là 222 71 71 71 (bằng tiếng Séc)

Chúng tôi giúp đỡ cho cả những người ngoại quốc không có giấy tờ. Chúng tôi không làm việc cho cảnh sát!

Bạn có thể đề nghị chúng tôi giúp đỡ nếu bị rơi vào một trong những hoàn cảnh sau đây:

  • Người môi giới lừa gạt bạn khi thỏa thuận việc làm
  • Họ đòi bạn những khoản tiền không chính đáng cho việc môi giới chuyến đi sang CH Séc
  • Bạn phải sống và làm việc trong những điều kiện quá tồi tệ (chẳng hạn như thời gian làm việc quá dài hoặc trong điều kiện mất vệ sinh)
  • Họ giữ giấy tờ của bạn (có thể với lý do là để gia hạn thị thực)
  • Họ đe dọa bạn (như dọa tố giác với cảnh sát)
  • Họ không trả lương cho bạn hoặc chỉ trả với mức rất thấp
  • Bạn bị hạn chế đi lại
  • Bạn bị ép buộc làm mại dâm
Facebook