Aktuality

28. 6. 2022

Nové e-booky ke stažení

Nové e-booky ke stažení

V rámci projektu Profesionalizace sociální práce v tématu obchodování s lidmi vznikly dva e-booky, které jsou nyní k dipozici i ke stažení. 

Po celou dobu projektu jsme se zabývali otázkou sdílení informací v různých kontextech naší práce. Přínos sdílení informací je především v tom, že umožňuje pohlédnout na příběh člověka z rozmanitých perspektiv lidí, kteří se sdílení účastní. Do diskuse vstupují různorodé pohledy a zkušenosti – profesní, kulturní, demografické i sociální. A klientovi či klientce může sdílení otevřít nové perspektivy, jež nevytváří tlak na jediné možné řešení. Sdílet informace a spolupracovat na případech klientů a klientek je užitečné pro všechny zapojené: klienty*ky, sociální pracovníky*ice, ale i pro kohokoli dalšího, kdo se sdílení účastní. Ale jak na něj? Kde jsou jeho limity? To a ještě něco navíc se můžete dočíst v tomto ebooku, který vás také provede cestou naší práce.
 
Profesionalizace sociální práce v tématu obchod s lidmi_EBOOK
 
Možnosti prevence rizikových jevů mezi mládeží jsou často diskutované téma, a tak jsme se rozhodli odzkoušet program, který je nejen inovativní, ale lze ho využít pro preventivní působení v různých oblastech. My jsme ho odzkoušeli pro prevenci obchodování s lidmi. Přinášíme univerzální model prevence, který reaguje na rizikový jev a je postaven na potřebách zařízení, v němž se odehrává vedení studentů/stážistů při práci specifika tématu obchodování s lidmi v prevenci.
 
Prevence obchodu s lidmi skrze spolupráci studentek s mladými lidmi z dětských domovů_EBOOK
 
Ebooky vznikly jako výstupy projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015347, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost z Evropských strukturálních fondů.